XL-Bygg Roadshow

fm reklam arrangerade XL-Byggs Roadshow på 11 travbanor. På bilden, marknadschef Erik Öhlin.

”Vi har valt travsporten och banorna som mötesplats för vår stora XL-Tour. Travbanorna är en utmärkt plats att bygga relationer med kunderna och göra affärer”. Erik Öhlin