Skip to content

Om oss

fm reklam är ett av landets äldsta försäljningsbolag. Vid starten 1989 såldes arenareklam på travbanor men vi utvecklades snabbt till att arbeta med travsport i stort med fokus på exponering, events, utbildning och värdskap på Sveriges samtliga travbanor. Och under åren har vår produktportfölj breddats än mer. Idag arbetar vi med exponering, event och relationsbyggande projekt på och utanför fler arenor, i fler kanaler och mot fler målgrupper. Med våra huvudsakliga affärsområden kan vi idag erbjuda företag, organisationer och varumärken effektiva och kreativa och vägar som genererar affärer och bygger relationer.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Kontakt

Nå oss direkt via mail eller telefon nedan alternativt på på telefon 031-719 06 40

Jennie Eriksson
Jennie Eriksson
Katarina Boberg
Katarina Boberg

Medarbetare trafikreklam logistik

Helén Berndt
Helén Berndt
Malin Florell
Malin Florell
Mia Skoglund
Mia Skoglund

Produktionsledare
mia@fmreklam.se
0708-285 608

 

Medarbetare trafikreklam försäljning

Niklas Kellgren
Niklas Kellgren

Key Account Manager
niklas@fmreklam.se
0760-085 683

 

Alex Pettersson
Alex Pettersson

Medarbetare arenareklam & event samt konferens

Andreas Andersson
Andreas Andersson

Försäljning & marknad
andreas@fmreklam.se
0737-002 770

Tommi Vaiho
Tommi Vaiho

Säljare/projektledare
tommi@fmreklam.se
0735-117 426

 

Hans Göran Johansson
Hans Göran Johansson
Kenneth Bornhill
Kenneth Bornhill
Göran Wallin
Göran Wallin

Säljare/projektledare
goran@fmreklam.se
0705-454 393

Katarina Boberg
Katarina Boberg

Ekonomichef
katarina.boberg@fmreklam.se
0766-004 531

 

Namn Namnsson
Namn Namnsson

Titel
namn@fmreklam.se
0700-00 00 00

 

Namn Namnsson
Namn Namnsson

Titel
namn@fmreklam.se
0700-00 00 00

 

Mia Skoglund
Mia Skoglund

Titel
namn@fmreklam.se
0700-00 00 00