Skip to content

Om oss

fm reklam är ett av landets äldsta försäljningsbolag. Vid starten 1989 såldes arenareklam på travbanor men vi utvecklades snabbt till att arbeta med travsport i stort med fokus på exponering, events, utbildning och värdskap på Sveriges samtliga travbanor. Och under åren har vår produktportfölj breddats än mer. Idag arbetar vi med exponering, event och relationsbyggande projekt på och utanför fler arenor, i fler kanaler och mot fler målgrupper. Med våra huvudsakliga affärsområden kan vi idag erbjuda företag, organisationer och varumärken effektiva och kreativa och vägar som genererar affärer och bygger relationer.

Kontakt

Nå oss på info@fmreklam.se eller direkt via mail eller telefon nedan.

Mats Heed
Mats Heed

VD
heed@fmreklam.se
0704-837 285

 

Jennie Eriksson
Jennie Eriksson

Operativ chef
jennie@fmreklam.se
0767-676 810

 

Andreas Andersson
Andreas Andersson

Försäljning & marknad
andreas@fmreklam.se
0737-002 770

 

Lotta Schleifstein
Lotta Schleifstein

Försäljningschef möten & anläggningar
lotta.schleifstein@fmreklam.se
0722-322 501

 

Lotta Schleifstein
Lotta Schleifstein

Ekonomichef
katarina.boberg@fmreklam.se
0766-004 531

 

Medarbetare trafikreklam

Helén Berndt
Helén Berndt

Logistikchef
helen@fmreklam.se
0707-432 366

 

Niklas Kellgren
Niklas Kellgren

Account manager
namn@fmreklam.se
0760-085 683

 

Malin Florell
Malin Florell

Produktionsledare
malin@fmreklam.se

 

Medarbetare arenareklam & event

Hans-Göran Johansson
Hans-Göran Johansson

Konsult
hgj@fmreklam.se
0705 522 615

 

Daniel Fägerlind
Daniel Fägerlind

Konsult
daniel@fmreklam.se
0700-00 00 00

 

Kenneth Bornhill
Kenneth Bornhill

Konsult
kenneth@fmreklam.se
0705-779 305

 

Göran Wallin
Göran Wallin

Konsult
goran@fmreklam.se
0705 454 393

 

MER Medarbetare

Katarina Boberg
Katarina Boberg

Ekonomichef
katarina.boberg@fmreklam.se
0766-004 531

 

Namn Namnsson
Namn Namnsson

Titel
namn@fmreklam.se
0700-00 00 00

 

Namn Namnsson
Namn Namnsson

Titel
namn@fmreklam.se
0700-00 00 00

 

Namn Namnsson
Namn Namnsson

Titel
namn@fmreklam.se
0700-00 00 00