Skip to content

Vårt miljöarbete

Fm reklam har 30 års erfarenhet inom reklam och satsar därför lika långsiktigt på miljön och vår framtid.

Sedan 2022 har vi inför miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Systemet skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och minskad miljöbelastning. 

Våra medarbetare får kontinuerlig miljöutbildning, vilket motiverar oss att notera avvikelser och därmed minska vår klimatpåverkan. 
Som en konsekvens av att administrativa flöden effektiviseras ser vi att pappersförbrukningen minskar när mer kommunikation blir elektronisk med minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd.

INKÖP & LEVERANTÖRER
Med vår miljöcertifiering i tanken ställer vi höga krav på våra leverantörer. Våra inköpare satsar på att ha tät kontakt med våra samarbetspartners och kan då ha större inverkan på de miljökrav vi eftersträvar. Att ha ett väl fungerande miljöledningssystem visar inte bara att vår verksamhet har ett aktivt miljöarbete, det gör oss också konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och inger förtroende.

SÅ ARBETAR VI
Fm reklam har identifierat det som är viktigast ur miljösynpunkt inom de områden vi exponerar:

Fm reklam har nu stort fokus på trafikreklam – Västtrafiks fordon i kollektivtrafiken, Cabonline taxi och MTRX tåg, vilket får upp ögonen för att resa kollektivt. Tillsammans får vi med oss fler på resan till en mer hållbar miljö.

Konferensavdelningen gör en stor insats för att minimera engångsartiklar och inplastade produkter. Vi eftersträvar även att deltagarna väljer ett vegetariskt alternativ vid lunch och middagar.

Vid inköp av skyltar till arenareklamen har inköpare aktivt arbetat för att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten. Skyltarna kan användas flera gånger av olika bolag och hantering av kasserade skyltar sker med minsta möjliga miljöpåverkan.

svensk_miljobas-fmr