En jämförelsevis maxad foliering

Med start i September 2021 tog Pricerunner – Sveriges största jämförelsetjänst – över ett helt MTRX-tåg med en lika snygg som smart kampanj. Under totalt 16 veckor på sträckan Göteborg – Stockholm exponeras kampanjen för drygt 50 000 resenärer. Utöver resenärerna så passerar tåget ca 300 000 kontakter på Stockholms och Göteborgs centralstationer varje dag. Ett karossfolierat MTRX-tåg är en av fm reklams mest effektfulla reklamplatser med ett otroligt högt exponeringsvärde.

Folieringen av MTRX är en del av en större kampanj för Pricerunner där man med utgångspunkt i den egna taglinen ”Jämför allt” tar budskapet till sin spets genom att jämföra sina egna köp av annonsytor och banners i olika kanaler – bland annat MTRX-tåget.

Pricerunners head of branding, Philip Johannessen, kommenterar själv kampanjen till tidningen Resumé så här;
– Vi vill nå ut på ett nytt sätt med vårt varumärke och landade i det här spåret där vi själva jämför våra egna köp eftersom det rimmar väl med både varumärket och det vi faktiskt gör. Vi lever som vi lär helt enkelt.

Ytan som används är totalt två helfolierade vagnar vilket låter annonsören arbeta stort och brett och kreativt.
– Här kan man verkligen på ett kreativt sätt väcka uppmärksamheten hos resenären som står och väntar på att få kliva på tåget, säger Jennie Eriksson på fm reklam.

Pricerunner valde också att kombinera sin karossfoliering med en invändig foliering på borden för att skapa en röd tråd genom hela resan. Först genom att väcka ett intresse på perrongen som sedan fortsätter och låser in kontakten med budskap mitt i blickfånget under den 3 timmar långa åkturen. Det är ett effektivt sätt att kombinera de olika annonsytorna på MTRX för att skapa en konstant och effektiv närvaro.

Läs mer om våra kreativa ytor på Västtrafiks fordon här.